BUGETUL LOCAL

buget 02 initial 2023

buget 02 SF initial 2023

buget 10 initial 2023

buget 02 SD initial 2023

buget 10 SFinitial 2023

BUGET RECTIFICAT 8 2022

BUGET RECTIFICAT 8 SF 2022

BUGET RECTIFICAT 8 SD 2022

S.F. BUGET INITIAL 2022

S.D. BUGET INITIAL 2022

BUGET INITIAL 2022

SF BUGET RECTIFICAT 1

SF Buget rectif 7 refacut

SD BUGET RECTIFICAT 1

SD Buget rectif 7 refacut

BUGET RECTIFICAT 1

Buget rectif 7 refacut

BUGET SF 2019

BUGET SD 2019

BUGET CENTRALIZAT 2019

PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2019

BUGET INITIAL SI PE SECTIUNI 2018

BUGET DEFINITIV NR 7 2017

bilant la 31.03.2016

Brabova dds tr 2 2016

CENTRALIZAT DDS TRIM 3 AN 2016

BUGET 8 definitiv 2016

Buget initial centralizat 2016

BUGET initial TOTAL 2017

SD BUGET 8 definitiv 2016

SD BUGET INITIAL 2017

SF BUGET 8 definitiv 2016

SF BUGET INITIAL 2017

Buget rectificat nr 1 2014

Buget rectificat 3 anul 2014

Buget rectificat 2 anul 2014

Buget initial anul 2014

Buget definitiv 2013

Bilant la 31.12.2013

Bilant la 31.03 2014

Bilant tr 3 2013

Anunt

Situatii financiare la 31.12.2012

Buget definitiv 2012

Bilant trim 3 2012

Bilant trim 2 an 2012

Buget initial 2012

Bilant la 31.12.2012

SITUATIA lucrarilor de investitii finalizate in perioada 2009-2010 si cele finalizate in anul 2011

Executie buget pe trimestrul 2 Brabova 2011

Situatie indicatori pe trimestrul 2 Brabova 2011

Contul de executie pe trimestrul 1 Brabova 2011

Situatii financiare pe trimestrul 1 Brabova 2011

Buget general Brabova 2011

Buget sectiunea dezvoltare Brabova 2011

Buget sectiunea functionare Brabova 2011

Buget investitii Brabova 2011

LOCALIZARE
  • primarie@primariabrabova.ro
    0251.447.310