INFORMATII

Consiliul Judetean Dolj implementeaza, in prezent, proiectul "Sistem informatic si geografic de management agricol la CJ Dolj si UAT -uri" cod SMIS:48381, finantat in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013, Anexa III "Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", Operatiunea I "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar". In calitate de parteneral acestui proiect, Comuna Brabova va invita sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana.

ANUNTURI


ANUNT OCUPARE POST CLS III ,GR.PROF SUPERIOR
ANUNT publicat in 26.01.2021
PROGRAM CIRCUMSCRIPTIE
PV COMPLETARE BIROU CIRCUMSCRIPTIE PAG 1
PV COMPLETARE BIROU CIRCUMSCRIPTIE PAG 2

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE

Anunt organizare concurs inspector asistent

Bibliografie concurs inspector asistent

Fisa postului pentru concurs inspector asistent

Anunt incheiere contract-Servicii de supraghere a lucrarilor la obiectivul :Restaurarea,consolidarea si promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu -Geblescu

Anuntul de atribuire contract lucrari RESTAURARE ,CONSOLIDARE SI PROMOVARE MONUMENT ISTORIC CULA IZVORANU-GEBLESCU


ANUNT ALIMENTARE CU APA

Transparenta veniturilor salariale conf art 33 din Legea 153 din 2017

INFORMATII PROIECT RESTAURAREA CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA MONUMNENTULUI ISTORIC CULA ISVORANU-GEBLESCU

Informare ocupare post guard

Anunt concurs ocupare post inspector principal in cadrul compartimentului agricol.

PUBLICATII CASATORII

Publicatie casatorie 22.06.2018

Publicatie casatorie 29-08-2019

Publicatie casatorie 08-08-2019

Publicatie casatorie 14-06-2019

Publicatie casatorie 11.05.2021

LOCALIZARE
  • primarie@primariabrabova.ro
    0251.447.310