INFORMATII

Consiliul Judetean Dolj implementeaza, in prezent, proiectul "Sistem informatic si geografic de management agricol la CJ Dolj si UAT -uri" cod SMIS:48381, finantat in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013, Anexa III "Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", Operatiunea I "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar". In calitate de parteneral acestui proiect, Comuna Brabova va invita sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana.

ANUNTURI


Lista tuturor functiilior din cadrul Primariei Brabova la data de 30.09.2023
Lista tuturart functiilior din cadrul Primariei Brabova la data de 31.03.2023
LISTA TUTUROR FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL PRIMARIEI BRABOVA LA DATA DE 30.09.2020
LISTA TUTUROR FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL PRIMARIEI BRABOVA LA DATA DE 30.09.2021
LISTA TUTUROR FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL PRIMARIEI BRABOVA LA DATA DE 30.09.2022
LISTA TUTUROR FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL PRIMARIEI BRABOVA LA DATA DE 31.03.2022
REZULTAT SELECTIE DOSARE ADMINISTRATOR FINANCIAR SERV PUBLIC ALIM APA
RERZULTAT SELECTIE DOSARE MUNCITORI PE SERV PUBLIC ALIM APA
ANUNT ADMINISTRATOR FINANCIAR SERV ALIMENTARE CU APA
ANUNT MUNCITORI ALIM APA
BIBLIGRAFIE ADMIN FINANCIAR ALIM APA
BIBLIOGRAFIE MUNCITORI ALIM APA
FISA POST ADMINISTRATOR FINANCIAR ALIM APA
FISA POST MUNCITORI ALIM APA
FORMULAR INSCRIERE
MODEL ADEVERINTA MEDICALA
ANUNT OCUPARE POST CLS III ,GR.PROF SUPERIOR
ANUNT publicat in 26.01.2021
PROGRAM CIRCUMSCRIPTIE
PV COMPLETARE BIROU CIRCUMSCRIPTIE PAG 1
PV COMPLETARE BIROU CIRCUMSCRIPTIE PAG 2

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE

Anunt organizare concurs inspector asistent

Bibliografie concurs inspector asistent

Fisa postului pentru concurs inspector asistent

Anunt incheiere contract-Servicii de supraghere a lucrarilor la obiectivul :Restaurarea,consolidarea si promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu -Geblescu

Anuntul de atribuire contract lucrari RESTAURARE ,CONSOLIDARE SI PROMOVARE MONUMENT ISTORIC CULA IZVORANU-GEBLESCU


ANUNT ALIMENTARE CU APA

Transparenta veniturilor salariale conf art 33 din Legea 153 din 2017

INFORMATII PROIECT RESTAURAREA CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA MONUMNENTULUI ISTORIC CULA ISVORANU-GEBLESCU

Informare ocupare post guard

Anunt concurs ocupare post inspector principal in cadrul compartimentului agricol.

PUBLICATII CASATORII

Publicatie casatorie 11.08.2022

Publicatie casatorie 14.07.2022

Publicatie casatorie 22.06.2018

Publicatie casatorie 29-08-2019

Publicatie casatorie 08-08-2019

Publicatie casatorie 14-06-2019

Publicatie casatorie 11.05.2021

LOCALIZARE
  • primarie@primariabrabova.ro
    0251.447.310