INFORMATII

Consiliul Judetean Dolj implementeaza, in prezent, proiectul "Sistem informatic si geografic de management agricol la CJ Dolj si UAT -uri" cod SMIS:48381, finantat in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013, Anexa III "Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", Operatiunea I "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar". In calitate de parteneral acestui proiect, Comuna Brabova va invita sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana.

Transparenta veniturilor salariale conf art 33 din Legea 153 din 2017

INFORMATII PROIECT RESTAURAREA CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA MONUMNENTULUI ISTORIC CULA ISVORANU-GEBLESCU
Informare ocupare post guard

Anunt concurs ocupare post inspector principal in cadrul compartimentului agricol.

LOCALIZARE
  • primarie@primariabrabova.ro
    0251.447.310